ROZWÓJ FIRMY TASOTTI poprzez promocję na rynkach międzynarodowych

Informujemy, że EDYTA CICHA TASOTTI realizuje projekt pn. „Rozwój firmy TASOTTI poprzez promocję na rynkach międzynarodowych” w ramach działania 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwota dofinansowania 747 846.00 zł. Celem ogólnym projektu jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w programie promocji branży samochodowej i programach promocji o charakterze ogólnym. Projekt ukierunkowany jest na promowanie polskiej marki produktowej TASOTTI poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach i promocję panelu MPG, udział w misji i realizację działań fakultatywnych.

 


 

EDYTA CICHA TASOTTI implements a project co-founded by the European Funds entitled „The development of the TASOTII by through promoting in export markets” (polish project title „Rozwój przedsiębiorstwa TASOTTI przez promocję marki na rynkach eksportowych”).

The aim of the project is to develop the company through export due to its participation in the Cosmetics Industry Promotion Program and the promotion of the Polish Product Brand.

The amount of funding from the EU: 425 800,00 PLN.
The total project amount: 566 400,00 PLN